หน้าแรก / ค่าเทอมและสวัสดิการ

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
"สวัสดิการสุดคุ้มหายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม"

หอพัก
(รวมค่าน้ำและค่าไฟ)

ชุดฟอร์ม 2 ชุด
พร้อมเข็มตราสัญลักษณ์

ชุดพละ 1 ชุด

กิจกรรมรับน้อง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร

อุปกรณ์ประกอบ การเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร

กิจกรรมทัศนศึกษา
เยี่ยมชมเกาะรัตนโกสินทร์

WIFI ทั้งที่โรงเรียน และหอพัก

กิจกรรมพิเศษจิตอาสา
ณ มูลนิธิต่าง ๆ

กิจกรรมกีฬาสี (นอกสถานที่)

ค่าบำรุงโรงพยาบาล
ในช่วงฝึกงาน

ค่ารักษาพยาบาล
เบื้องต้นในโรงเรียนและหอพัก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
Walk Rally (นอกสถานที่)

หอพัก
(รวมค่าน้ำและค่าไฟ)

ชุดฟอร์ม 2 ชุด
พร้อมเข็มตราสัญลักษณ์

ชุดพละ 1 ชุด

กิจกรรมรับน้อง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร

กิจกรรมทัศนศึกษา
เยี่ยมชมเกาะรัตนโกสินทร์

WIFI ทั้งที่โรงเรียน และหอพัก

กิจกรรมพิเศษจิตอาสา
ณ มูลนิธิต่าง ๆ

กิจกรรมกีฬาสี (นอกสถานที่)

ค่าบำรุงโรงพยาบาล
ในช่วงฝึกงาน

ค่ารักษาพยาบาล
เบื้องต้นในโรงเรียนและหอพัก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
Walk Rally (นอกสถานที่)

ตารางผ่อนชำระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-322-1580 หรือ Line ID: @piyaminkunarak

ค่าสมัคร 200 บาทจะรวมกับค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร 

NA ภาคเรียนปกติ

49,000.00 ฿
ลงทะเบียน

3,000.00 ฿

งวดที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

16,000.00 ฿

งวดที่ 2 สิ้นเดือนที่ 2

15,000.00 ฿

งวดที่ 3 สิ้นเดือนที่ 3

15,000.00 ฿

ระยะเวลาเรียน

4 เดือน

มีรายได้ช่วงทดลองงาน

หลักสูตร 

NA ภาคพิเศษ

49,000.00 ฿
ลงทะเบียน

3,000.00 ฿

งวดที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

11,000.00 ฿

งวดที่ 2 สิ้นเดือนที่ 2

7,000.00 ฿

งวดที่ 3 สิ้นเดือนที่ 3

7,000.00 ฿

งวดที่ 4 สิ้นเดือนที่ 4

7,000.00 ฿

งวดที่ 5 สิ้นเดือนที่ 5

7,000.00 ฿

งวดที่ 6 สิ้นเดือนที่ 6

7,000.00 ฿

ระยะเวลาเรียน

4 เดือน

หลักสูตร

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

21,500.00 ฿
ลงทะเบียน

3,000.00 ฿

งวดที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

10,000.00 ฿

งวดที่ 2 สิ้นเดือนที่ 2

9,500.00 ฿

ระยะเวลาเรียน

4 เดือน

หลักสูตร

การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ

60,000.00 ฿
ลงทะเบียน

3,000.00 ฿

งวดที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

15,000.00 ฿

งวดที่ 2 สิ้นเดือนที่ 2

13,000.00 ฿

งวดที่ 3 สิ้นเดือนที่ 3

8,000.00 ฿

งวดที่ 4 สิ้นเดือนที่ 4

7,000.00 ฿

งวดที่ 5 สิ้นเดือนที่ 5

7,000.00 ฿

งวดที่ 6 สิ้นเดือนที่ 6

7,000.00 ฿

ระยะเวลาเรียน

6 เดือน

มีรายได้ช่วงทดลองงาน

ชำระค่าลงทะเบียนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

Step1 กรอกข้อมูล

สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์หน้าเว็บไซต์

Step2 โอนเงิน

ชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนเรียน
5,000.00 บาท

Step3 แจ้งยอดการชำระ

ผู้สมัครสามารถยืนยันการชำระเงิน
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน