หน้าแรก / กิจกรรมและบรรยากาศการเรียน

Activities and learning, school surronding
กิจกรรมและการเรียน
บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศของโรงเรียน

- บรรยากาศของโรงเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการดูแลเด็กเล็กและการพยาบาลพื้นฐาน ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมและทันสมัย รวมทั้งมีหอพักปรับอากาศรองรับนักเรียนได้จำนวนมากอยู่ในอาคารเรียนที่สะดวกและปลอดภัย
- บรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่สะดวกสบาย ใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ บิ๊กซี โลตัส สวนสนุก สวนสยาม ซาฟารีเวิล์ด โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่สะดวกในการฝึกงาน และการรักษาพยาบาล การเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าสีชมพูและรถเมล์หลายสายผ่านโรงเรียน