หน้าแรก / บอร์ดประชาสัมพันธ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดตั้ง ชมรมฟ้าขาว ศิษย์เก่าปิยะมินทร์คุณารักษ์  ขึ้นมา เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์  ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำจิตอาสา และสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม วัตถุประสงค์ของชมรม เพื่อ

  1. ส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  2. ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ของสังคม
  3. เป็นศูนย์กลางในการสร้างงานอาชีพ ให้กับนักศึกษา
  4. สนับสนุนการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกชมรม

อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “ พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน “ จากวุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สถานประกอบการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา
เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “ พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน “ จากวุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สถานประกอบการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ คืออาจารย์พ่อของลูกศิษย์โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มา 29 ปี เป็นบุคคลสำคัญที่สอนวิชาเป้าหมายชีวิต ที่อาจจะไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย แต่ที่นี่สอนเพื่อให้ลูกศิษย์มีแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้วางแผนชีวิตจนประสบความสำเร็จในการเรียนต่อพยาบาล เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งมีความก้าวหน้าจนสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ได้เป็นอย่างดี “ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตของลูกศิษย์ปิยะมินทร์คุณารักษ์ “

อาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้ไปเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้ไปเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ กับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย ท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้มอบหมายให้ท่าน เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประธานในพิธีและเป็นสักขีพยาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจาก ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล

ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) ในฐานะ บอร์ดของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ สาขาบริการสุขภาพ (ด้านอาชีพพนักงานให้การดูแล : Nurses’aides) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจาก ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ณ อาคารเพิร์ล แบงค็อก (Pearl Bangkok) สำนักงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนากำลังคน ผู้ประกอบอาชีพพนักงานให้การดูแล ให้มีคุณวุฒิและมีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “ พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน “ จากวุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สถานประกอบการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ คืออาจารย์พ่อของลูกศิษย์โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มา 29 ปี เป็นบุคคลสำคัญที่สอนวิชาเป้าหมายชีวิต ที่อาจจะไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย แต่ที่นี่สอนเพื่อให้ลูกศิษย์มีแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้วางแผนชีวิตจนประสบความสำเร็จในการเรียนต่อพยาบาล เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งมีความก้าวหน้าจนสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ได้เป็นอย่างดี “ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตของลูกศิษย์ปิยะมินทร์คุณารักษ์ “