หน้าแรก / กิจกรรมและบรรยากาศการเรียน

ความประทับใจ
ศิษย์เก่าต่อยอดความสำเร็จศึกษาต่อคณะที่ตนเองใฝ่ฝัน
สิ่งที่ทางโรงเรียนปลูกฝังนักศึกษาทุกคนคือความรักในวิชาชีพด้านการพยาบาลและมีจิตใจที่เมตตาอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของการทำงานในด้านนี้ นักศึกษาของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะได้รับการแนะแนวจากอาจารย์ ในการศึกษาต่อ และหลายคนจึงศึกษาต่อพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

กรรณิการ์ สระทองหวัง (หนิง)

ศึกษาต่อ
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เป็นความประทับใจอันสุดซึ้งตั้งเเต่เรียนมา ก็ภูมิใจในอาชีพนี้ เเละที่สำคัญ ช่วยให้ตัวดิฉันเองเรียนจบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทา คะ เป็นราชภัฎอันดับ1ของประเทศไทย ฝากขอบพระคุณ อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ พี่เเนน เเละอีกหลายคนจำไม่ได้ ที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในชีวิต เเละสิ่งสำคัญคือทำให้คนเป็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวดิฉัน ที่ได้เรียนจบ ใช้ตำเเหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาเงินเรียนจนจบค่ะะ ขอขอบคุณ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์นะคะ ที่อาจารย์พ่อนะคะเคยถามว่า อีก10ปีอยากจะเป็นอะไร อยากจะทำอะไร ขอตอบอย่างชัดเจนว่า มีเงิน มีงานที่มั่นคงเเละมีเวลาให้ครอบครัว ที่สำคัญเรียนให้สูงสุดมีความรู้มากๆค่ะ

กรรณิการ์ สระทองหวัง (หนิง)

ศึกษาต่อ
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เป็นความประทับใจอันสุดซึ้งตั้งเเต่เรียนมา ก็ภูมิใจในอาชีพนี้ เเละที่สำคัญ ช่วยให้ตัวดิฉันเองเรียนจบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทา คะ เป็นราชภัฎอันดับ1ของประเทศไทย ฝากขอบพระคุณ อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ พี่เเนน เเละอีกหลายคนจำไม่ได้ ที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในชีวิต เเละสิ่งสำคัญคือทำให้คนเป็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวดิฉัน ที่ได้เรียนจบ ใช้ตำเเหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาเงินเรียนจนจบค่ะะ ขอขอบคุณ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์นะคะ ที่อาจารย์พ่อนะคะเคยถามว่า อีก10ปีอยากจะเป็นอะไร อยากจะทำอะไร ขอตอบอย่างชัดเจนว่า มีเงิน มีงานที่มั่นคงเเละมีเวลาให้ครอบครัว ที่สำคัญเรียนให้สูงสุดมีความรู้มากๆค่ะ

สถานที่ทำงาน
99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510
ดูแผนที่

กรรณิการ์ สระทองหวัง (หนิง)

ศึกษาต่อ
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เป็นความประทับใจอันสุดซึ้งตั้งเเต่เรียนมา ก็ภูมิใจในอาชีพนี้ เเละที่สำคัญ ช่วยให้ตัวดิฉันเองเรียนจบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทา คะ เป็นราชภัฎอันดับ1ของประเทศไทย ฝากขอบพระคุณ อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ พี่เเนน เเละอีกหลายคนจำไม่ได้ ที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในชีวิต เเละสิ่งสำคัญคือทำให้คนเป็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวดิฉัน ที่ได้เรียนจบ ใช้ตำเเหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาเงินเรียนจนจบค่ะะ ขอขอบคุณ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์นะคะ ที่อาจารย์พ่อนะคะเคยถามว่า อีก10ปีอยากจะเป็นอะไร อยากจะทำอะไร ขอตอบอย่างชัดเจนว่า มีเงิน มีงานที่มั่นคงเเละมีเวลาให้ครอบครัว ที่สำคัญเรียนให้สูงสุดมีความรู้มากๆค่ะ

สิริพร ฟักขำเจริญ(พี่หนูนิ่ม)

ศึกษาต่อ
คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิษย์เก่าปิยะมินทร์รุ่น 107 ค่ะมีวันนี้ได้เพราะมีจุดเริ่มต้นที่ดีจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ค่ะ