Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

Portfolio Description

ศึกษาต่อ
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เป็นความประทับใจอันสุดซึ้งตั้งเเต่เรียนมา ก็ภูมิใจในอาชีพนี้ เเละที่สำคัญ ช่วยให้ตัวดิฉันเองเรียนจบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทา คะ เป็นราชภัฎอันดับ1ของประเทศไทย ฝากขอบพระคุณ อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ พี่เเนน เเละอีกหลายคนจำไม่ได้ ที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในชีวิต เเละสิ่งสำคัญคือทำให้คนเป็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวดิฉัน ที่ได้เรียนจบ ใช้ตำเเหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาเงินเรียนจนจบค่ะะ ขอขอบคุณ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์นะคะ ที่อาจารย์พ่อนะคะเคยถามว่า อีก10ปีอยากจะเป็นอะไร อยากจะทำอะไร ขอตอบอย่างชัดเจนว่า มีเงิน มีงานที่มั่นคงเเละมีเวลาให้ครอบครัว ที่สำคัญเรียนให้สูงสุดมีความรู้มากๆค่ะ