หน้าแรก / กิจกรรมและบรรยากาศการเรียน

ตัวอย่างความสำเร็จ

ศิษย์เก่าโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์

สิ่งที่ทางโรงเรียนปลูกฝังนักศึกษาทุกคนคือความรักในวิชาชีพด้านการพยาบาลและมีจิตใจที่เมตตาอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของการทำงานในด้านนี้ นักศึกษาของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะได้รับการแนะแนวจากอาจารย์ ในการศึกษาต่อ และหลายคนจึงศึกษาต่อพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

ความภาคภูมิใจของ Piyaminkunarak

จินตนา กลอนโพธิ์

จินตนา กลอนโพธิ์

ศิษย์เก่ารุ่น 119

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลนนทเวช

หทัยรัตน์ ฮวดวิเศษ(พี่ป็อป)

หทัยรัตน์ ฮวดวิเศษ(พี่ป็อป)

ศิษย์เก่ารุ่น 135

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

สุภาวิณี วงศ์ใหญ่ (พี่ฟ้าใส)

สุภาวิณี วงศ์ใหญ่ (พี่ฟ้าใส)

ศิษย์เก่ารุ่น 113

ผู้ช่วยทันตะแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดารัตน์ ปักดีนาค (พี่หนึ่ง)

ดารัตน์ ปักดีนาค (พี่หนึ่ง)

ศิษย์เก่ารุ่น 140

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล  Ward9

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ศุภัทรสร สุพร (พี่มะปริง)

ศุภัทรสร สุพร (พี่มะปริง)

ศิษย์เก่ารุ่น 135

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (ทำงานควบคู่กับการเรียนต่อ)

ปิยภาณี ช่วงครบุรี (พี่ใบบอน)

ปิยภาณี ช่วงครบุรี (พี่ใบบอน)

ศิษย์เก่ารุ่น 146

ผู้ช่วยแพทย์ ศัลยกรรม

ลาเดอมา คลีนิก (ทำงานควบคู่กับการเรียนต่อ)

ธนกฤต  ปวรชัยรัช

ธนกฤต ปวรชัยรัช

ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่างๆ

บุญธิดา จิวประเสริฐ (พี่น้ำฟ้า)

บุญธิดา จิวประเสริฐ (พี่น้ำฟ้า)

ศิษย์เก่ารุ่น 165

พนักงานผู้ช่วยพยาบาลแพทย์

โรงพยาบาลสนามจุฬารัตน์

จริยา ยศนาม (พี่ปิคอัพ)

จริยา ยศนาม (พี่ปิคอัพ)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนกเด็กเล็ก โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ธีรพงศ์  เอียดอ่อน (พี่ธีร์)

ธีรพงศ์ เอียดอ่อน (พี่ธีร์)

ศิษย์เก่ารุ่น 158

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ลักขิกา วงษ์ศรี (พี่ดี้)

ลักขิกา วงษ์ศรี (พี่ดี้)

ศิษย์เก่ารุ่น 179

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

คลินิกจุฬารัตน์ 8

ครองขวัญ  สังขวิริยะ (พี่ไอซ์)

ครองขวัญ สังขวิริยะ (พี่ไอซ์)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก OPD เด็ก โรงพยาบาลเสรีรักษ์

วนิดา อุดม (พี่ไวตามิ้ว)

วนิดา อุดม (พี่ไวตามิ้ว)

ศิษย์เก่ารุ่น 165

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก OPD เด็กโรงพยาบาลนวมินทร์ 1 และศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

ยสวัฑฒน์  ชัยสาลี (พี่ม่อน)

ยสวัฑฒน์ ชัยสาลี (พี่ม่อน)

ศิษย์เก่ารุ่น 158

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

อาทิตยา   พวงเพชร (พี่มายด์)

อาทิตยา พวงเพชร (พี่มายด์)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสินแพทย์สินแพทย์ ศรีนครินทร์

สุนิสา   คำดี (พี่ตาล)

สุนิสา คำดี (พี่ตาล)

ศิษย์เก่ารุ่น 156

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ณัฐปภัสร์ ถวัลยรัตน์ (พี่จ๊ะอัยย์)

ณัฐปภัสร์ ถวัลยรัตน์ (พี่จ๊ะอัยย์)

ศิษย์เก่ารุ่น 169

พนักงานผู้ช่วยงานแพทย์

คลินิกศัลยกรรมความงาม

รัตติภาภรณ์ เฟื้องสีไหม (พี่เบนซ์)

รัตติภาภรณ์ เฟื้องสีไหม (พี่เบนซ์)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยงานแพทย์

คลินิกทันตกรรม

ศิษย์เก่าต่อยอดความสำเร็จศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

สิ่งที่ทางโรงเรียนปลูกฝังนักศึกษาทุกคนคือความรักในวิชาชีพด้านการพยาบาลและมีจิตใจที่เมตตาอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของการทำงานในด้านนี้ นักศึกษาของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะได้รับการแนะแนวจากอาจารย์ ในการศึกษาต่อ และหลายคนจึงศึกษาต่อพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

พรทิภา วงศ์ศรีนาค (พี่ขวัญ)

พรทิภา วงศ์ศรีนาค (พี่ขวัญ)

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

จิราภา ศรีสุวัน(พี่มะปริง)

จิราภา ศรีสุวัน(พี่มะปริง)

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

วิภาดา ดอกใหญ่ (พี่วิ)

วิภาดา ดอกใหญ่ (พี่วิ)

โรงพยาบาลประทุมเวช