เลขที่ 99/148 ถนนสีหบุรานุกิจ 6
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510