โรงเรียนบริบาลคุณภาพมาตรฐาน

ระดับดีมาก มากกว่า 20 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แล้ววันนี้
สวัสดิการดี มีงานทำ 100%

 

 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 99/148 ถนนสีหบุรานุกิจ 6
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510